17/12/15

L’equip de govern de Móra la Nova fa una aposta decidida per la transparència en la seva gestió municipal

El nou equip de govern de l'Ajuntament de Móra la Nova, format per ERC i PSC, ha fet una aposta decidida per la transparència en la seva gestió. Així, en la pàgina web municipal ja funciona un apartat que sota el nom de 'Portal de la Transparència' permet consultar el sou, les indemnitzacions i les dietes que cobra mensualment cadascun dels regidors, tant els que formen part de l'equip de govern com els que es troben a l'oposició.

Aquest 'Portal de la Transparència' no és l'única acció portada a terme pel nou equip de govern en aquest sentit. Només prendre possessió del govern municipal, ERC i PSC van demanar al secretari-interventor de l'Ajuntament l'estat dels comptes municipals. Segons l'informe presentat, a 12 de juny de 2015, moment en què prenien possessió del càrrec els nous regidors, l'Ajuntament estava endeutat amb els bancs en 686.012,05 euros. L'alcalde, Francesc Xavier Moliné, ha recordat que "en l'acte de la meva investidura ja vaig avançar que un cavall de batalla del nou govern havia de ser la transparència en la gestió municipal, perquè els nostres conciutadans sàpiguen en què gastem els seus diners. Per això, primer que res volíem saber d'on partíem econòmicament, per tenir present que aquest deute ens pot hipotecar en inversions futures, perquè l'haurem d'anar reduint, tot i que ve del govern anterior".

A aquestes dues primeres accions, també s'ha de sumar la posada en marxa d'un torn de preguntes obert al públic en els plens  municipals. S'hi poden fer fins a tres preguntes sense necessitat de presentar-les amb antelació, només cal demanar el torn de paraula amb vuit hores d'antelació.  Així mateix, s'ha creat una borsa de contractació per cobrir futures vacants de personal administratiu, per a la qual els aspirants han hagut de passar un seguit d'exàmens. La persona que ha quedat la primera de la llista serà la primera a ocupar qualsevol vacant i així, s'anirà seguint la llista per rigorós ordre. Segons l'alcalde, "aquestes mesures són l'inici de la nostra política de transparència. Més endavant, per exemple, la nostra intenció és crear altres bosses de contractació per a altres tipus de personal i ja estem treballant a millorar la pagina web municipal que preveiem que entri en funcionament al mes de gener i que oferirà molta més informació de la gestió de l'Ajuntament."