5/11/15

L’Institut Ramon Muntaner convoca la V Beca Joan Veny

La Beca Joan Veny, promoguda per l'Institut Ramon Muntaner (IRMU) amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, vol potenciar projectes de recerca centrats en l'estudi de qualsevol aspecte vinculat amb la variació lingüística del català. La Beca té una dotació de 6.000 euros. El termini per a presentar les propostes és el dia 23 de novembre de 2015.


L'investigador/a guanyador disposarà de dos anys per a realitzar el treball. A la Beca poden optar els investigadors del món dels centres d'estudis que presentin de forma individual o col·lectiva una proposta que s'adeqüi a les bases. Entres d'altres, les bases apunten com a criteris de valoració de les obres presentades, el seu interès científic, la metodologia de treball, l'historial científic dels sol·licitants, el grau d'interès de la proposta i la participació de centres d'estudis.


El jurat estarà integrat per 5 membres que seran designats lliurement per la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el patronat de l'IRMU (d'entre els seus integrants), la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, la Xarxa Vives d'Universitats i la directora de l'Institut Ramon Muntaner.


http://www.irmu.org/irmu/call/119